Zbiornik w Nieliszu

Jezioro Nielisz to sztuczne jezioro zaporowe położone ok. 20 km na północy zachód od Zamościa.

Zbiornik utworzone na rzece Wieprz i Por, otoczone jest pasem lasów iglastych. Powierzchnia jeziora wynosi 950 ha, pojemność 19,5 mln m³, długości linii brzegowej 30 km.

Na zaporze znajduje się elektrownia wodna o mocy 362 kW, z zainstalowaną turbiną Kaplana.

Zalew w Nieliszu jest największym zbiornikiem wodnym w województwie lubelskim